La nostra politica de formaciò

El CLILAB ofereix un programa de formació adaptat a les necessitats de cada centre.

El CLILAB explicita la voluntat de portar a terme una Política de Formació que contribueixi a l’adquisició de nous coneixements i al reciclatge permanent per aconseguir una major promoció i integració social dels treballadors i una major competitivitat de l’empresa.
La millor manera d’assolir l’excel·lència és elaborant un sistema de gestió de la formació que ens permeti aconseguir els objectius de donar el millor servei als usuaris, alhora que tant el CLILAB –com a institució- i els professionals -com agents proveïdors dels serveis– assoleixin els seus objectius col·lectius i individuals.