Dia mundial de la malaltia de fetge gras no alcohòlic.(EHGNA)

Tornar a Notícies
Fetge gras. Imatge: bing.com/images

Durant les últimes dècades la "Enfermedad por Hígado Graso No Alcohólica "(EHGNA) ha patit un augment molt important en la incidència a l'àmbit mundial. És una malaltia crònica i silenciosa, on el greix s'acumula progressivament en el fetge en quantitats molt elevades. S'ha convertit en una de les malalties cròniques més comunes, que té una associació molt estreta i bidireccional amb la síndrome metabòlica, per això el consens internacional d'experts ha certificat una nova definició com a malaltia del fetge gras associat a disfunció metabòlica (MAFLD: Metabolic dysfunction-Associated Fatty Liver Disease)

Actualment, hi ha una falta de conscienciació sobre la malaltia, limitacions en la formació dels professionals, manca d'estratègies efectives per a la prevenció i tractament eficaç de la MAFLD i comorbiditats comuns (obesitat i DM2).

La fibrosi hepàtica és el factor pronòstic més important en MAFLD i es correlaciona amb els resultats relacionats amb el fetge i la mortalitat. Existeixen diferents índexs de fibrosi hepàtica, basats en càlculs fets a partir de proves de laboratori, que presenten diferents sensibilitats i especificitats. Per tal de detectar el MAFLD, el CLILAB Diagnòstics ofereix als clínics diferents opcions:


Índex APRI [( AST / ULN AST) x 100] / Platelets (109/L)]. ULN: s‘estima en 35 U/L

Valor ≤ 0.5 exclou fibrosi avançada / Valor ≥ 1.5 indica fibrosi avançada

Índex de FIB.4 [Age (years) x AST Level (U/L)/[ Platelet Count (109/L) x SQR( ALT (U/L))].

Valor FIB4 ≤1.45 exclou fibrosi avançada / Valor FIB4 ≥3.2 indica fibrosi avançada

Índex de FORNS 7.811 - 3.131 x ln [plaquetas (mmm3)/1000]+ 0.781 x ln[GGT(IU/L)] + 3.467 x ln [edad] – 0.014 [colesterol (mg/dL)].

Valor ≤ 4.2 exclou fibrosi significativa / Valor IF ≥ 6,9 indica fibrosi avançada

Aquests índexs permeten fer un cribratge d’aquells pacients amb risc de MAFLD i que serien candidats a derivar a les Unitats de Digestiu.

Com a proves de segon nivell, que permeten detectar els pacients amb MAFLD hi ha l’OwLiver® i l’ELF®.

El test OWLiver® és un mètode de diagnòstic no invasiu basat en la tecnologia metabòlica (estudi de petites molècules orgàniques, lípids, àcids grassos). Els 40 metabòlits són mesurats mitjançant la cromatografia líquida d'alta resolució i espectrometria de masses. L'anàlisi i determinació dels metabòlits reflecteixen la quantitat de greix, inflamació i dipòsits de fibra del fetge. En aquest marc, OWLiver® permet establir el grau de desenvolupament de MALFD.

Les concentracions relatives dels biomarcadors s'analitzen conjuntament en tres algoritmes que generen una puntuació final d'OWLiver®. El valor de la determinació indica la probabilitat d'aproximació de l'estat del fetge del pacient a un NAFLD (non-Alcoholic Fatty Liver Disease): fetge sa, NAFL esteatosi, NASH (esteatohepatitis no alcohòlica), o NASH F2-F3 (esteatohepatitis no alcohòlica i fibrosi significativa-avançada).

El test ELF® (Enhanced Liver Fibrosis) de Siemens Healthineers® és un mètode no invasiu que proporciona un índex de risc de fibrosi, mesurant l'àcid hialurònic, el pèptid amino-terminal de procol·lagen III i l’inhibidor tissular de la metal·loproteïna de matriu 1, que són tres marcadors directes de fibrosi, i utilitzant una fórmula.

El test ha estat validat per la FDA (Food and Drug Administration) i presenta un bon rendiment com a marcador pronòstic per identificar els pacients amb major risc de progressió a cirrosi. Actualment estem valorant incorporar aquest test en els nostres laboratoris.

Blog d'actualització científica

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL

Convocatòries CLILAB Diagnòstics