Actualització en el catàleg de l’àrea d’autoimmunitat

Tornar a Notícies

El laboratori del CLILAB Diagnòstics disposa d’una àrea d’autoimmunitat en la qual es realitzen els estudis, entre d’altres, pel diagnòstic de les Malalties Autoimmunes Sistèmiques, patologies causades per un atac del sistema immunitari mitjançant anticossos (autoanticossos) a estructures del nostre cos que reconeixen com a estranyes

Les Malalties Autoimmunes Sistèmiques més freqüents relacionades amb el teixit connectiu són el Lupus Eritematós Sistèmic (LES), el Síndrome de Sjögren (SS), l’Esclerosis Sistèmica i les miopaties inflamatòries. Relacionades amb l’aparell digestiu les malalties autoimmunes més freqüents són la Cirrosis Biliar Primària i les hepatitis autoimmunes tipus 1 i 2.

El diagnòstic d’aquestes patologies es realitza mitjançant la detecció d’aquests autoanticossos segons la patologia. Tot i així, els mecanismes responsables d’aquestes malalties són complexes, fet que es tradueix en la manca d’un únic autoanticòs per una patologia determinada i en conseqüència en la dificultat d’arribar a un diagnòstic definitiu. En aquest context, és important que el laboratori disposi de tècniques que permetin detectar el màxim nombre i diversitat d’autoanticossos per tal d’establir un diagnòstic d’aquestes patologies el més acurat possible. És per això que des del CLILAB Diagnòstics amb l’objectiu de dirigir i millorar l’eficiència del diagnòstic d’aquestes patologies hem actualitzat el catàleg pel diagnòstic d’aquestes patologies incorporant un cribratge dels autoanticossos més freqüents relacionats amb el LES i el SS (cribratge d’ENA’s), i tres nous perfils d’autoanticossos segons patologia: Esclerosis sistèmica, Miositis autoimmune i Hepatitis autoimmune/Cirrosis Biliar Primària.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL