Una malaltia poc freqüent: Presentació d'un cas d’Amiloïdosi Traqueal Primària

Tornar a Notícies

El passat 6 de març la Dra. Carmen Martín Plata, anatomopatòloga del CLILAB Diagnòstics, va presentar un cas d’amiloïdosi traqueal dins del cicle de sessions clíniques de l’àrea de Medicina del Consorci Sanitari del Garraf.

L’amiloïdosi és una malaltia que es caracteritza pel dipòsit d’un material proteic anormal al teixit extracel·lular. Pot ser idiopàtica o associada a inflamació, factors hereditaris o neoplàsia. L’amiloïdosi pulmonar pot formar part d’un procés difús que afecta diferents òrgans, o ser un procés localitzat a les vies aèries i al parènquima pulmonar. Es pot presentar de tres maneres diferents: dipòsits intersticials difusos, nòduls simples o múltiples i, la més freqüent, dipòsits traqueobronquials submucosos. L’amiloïdosi pulmonar primària és una malaltia infreqüent, i encara més quan apareix com una formació pseudotumoral al pulmó o a l’arbre traqueobronquial.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL