MILLORA EN ADEQUACIÓ FÍSICA DE LES COMUNICACIONS AL LABORATORI CLILAB DE MOISÈS BROGGI

Tornar a Notícies
Imatge de l'armari de comunicacions

El dia 18 d´agost s´han realitzat les tasques d´adequació i substitució de l´armari de comunicacions al laboratori CLILAB ubicat a l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Amb aquesta millora es pretenen minimitzar els problemes de connectivitat, garantir un bon manteniment dels equips i possibilitar l´escalabilitat i ampliacions futures que puguin sorgir.

Que és i com funciona?

A un Armari de comunicacions se l’anomena Rack. Està pensat per tal de poder-hi posar de forma ordenada i ocupant el mínim espai una sèrie d’elements. Aquests Racks tenen un disseny que els hi permet tenir un bon flux d’aire per tal de refrigerar tots els dispositius que contenen.

Bàsicament un Armari de comunicacions del CLILAB consta de les següents parts:

  • Patch Panel: És l’element on arriben tots els fils de xarxa distribuïts pel laboratori, a l’extrem del laboratori hi connectem un PC, a l’extrem de l’armari el connectem a un Switch.( Imatge 1)
  • Passa Fils: s’utilitzen per organitzar els fils dins l’armari. ( Imatge 2)
  • Switch: És el dispositiu que s’encarrega d’agrupar tots els elements que connectem a la xarxa del laboratori. ( Imatge 3)
  • Lantronix: Dispositius connectats als analitzadors del laboratori que envien dades a nostre Sistema Informàtic del Laboratori (SIL).(Imatge 4)
  • Firewall: és l’element que permet separar les xarxes i aïllar grups de dispositius.( Imatge 5)
Accés a Internet: Element connectat al Firewall que ens permet accedir a Internet.
  • SAI: Es tracta d’un element que filtra l’electricitat i alimenta tots els dispositius connectats a l’armari. Posseeix unes bateries, que asseguren una autonomia elèctrica als dispositius de l’armari. (Imatge 6)
  • Router Macrolan: És el dispositiu que interconnecta tots els centres del CLILAB, fa possible que els equip dels centres perifèrics del CLILAB, puguin accedir als Servidors situats a Vilafranca, SIL, correu electrònic, Intranet etc... ( Imatge 7)

El conjunt de tots aquests elements fan possible que un ordinador de qualsevol centre treballi amb les màximes garanties i Seguretat.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL