CLILAB Diagnòstics incorpora la metodologia de creatinina enzimàtica

Tornar a Notícies
Molècula de creatinina

El diagnòstic precoç d'una alteració de la funció renal és important per poder identificar les causes previsibles i/o reversibles de la seva progressió.

Recentment, tots els analitzadors del CLILAB diagnòstics (ATELICA CH ® i Dimension EXL-2000 ®) han incorporat la metodologia de creatinina enzimàtica.

El mètode enzimàtic segueix els estàndards internacionals de qualitat que permeten assegurar la qualitat analítica. Utilitza un material de calibració traçable a materials de referència internacionals, i optimitza el rendiment analític a nivells baixos de concentració, millorant la qualitat de la determinació en nens.

Per altra banda, les equacions d'estimació del FG constitueixen una eina important per a detectar i valorar la progressió de l'MRC en nens. L'estimació del FG mitjançant una equació és, sovint, el primer pas en l'avaluació de la funció renal per part de pediatres i nefròlegs i és fonamental en la presa de decisions per a indicar exploracions complementàries. Aquestes equacions han de ser les més exactes i precises possibles, per tal d'identificar tots aquells nens amb MRC. Per a això és imprescindible la utilització de mètodes de mesura estandarditzats, d'alta especificitat i qualitat analítica com són els mètodes enzimàtics per a la mesura de la creatinina.

La nova metodologia també aporta una millora en la sensibilitat analítica detectant petits canvis de concentració, té menys interferències (no està afectat per l'hemòlisi) i un ampli Interval de mesura. D'aquesta manera permet el seu ús en pacients pediàtrics i geriàtrics garantint la seguretat del pacient.

Blog d'actualització científica

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL

Convocatòries CLILAB Diagnòstics