Discrepàncies en la determinació del grup ABO

Tornar a Notícies

El dia 16 d´abril es va realitzar una sessió conjunta entre el CLILAB Diagnòstics de l'hospital Residència Sant Camil i el Banc de Sang i Teixits (BST), en ella, es va tractar el tema de les discrepàncies en la determinació del grup ABO.

La Sandra Casals Villan, infermera responsable de les Direccions Tècniques de Barcelona del BST, va ser l'encarregada de realitzar la sessió. En ella, es van repassar les tècniques bàsiques per la determinació del grup ABO, especificant que sempre s’ha de fer una prova globular (sobre els hematies on estan els antígens) i una prova sèrica (sobre el sèrum on es troben els anticossos). També es van exposar les principals discrepàncies, possibles problemes tècnics, possibles problemes amb els hematies i els grups sèrics, i la manera més adequada de resoldre les possibles interferències; tant per separat com conjuntament.

La sessió va concloure amb la presentació d'un cas clínic de l'hospital dels Camils d´un pacient amb discrepància entre el grup sèric i l'hemàtic.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL