La nostra política de formació

El CLILAB Diagnòstics ofereix un programa de formació adaptat a les necessitats de cada centre.

El CLILAB Diagnòstics explicita la voluntat de portar a terme una Política de Formació que contribueixi a l’adquisició de nous coneixements i al reciclatge permanent per aconseguir una major promoció i integració social dels treballadors i una major competitivitat de l’empresa.

La millor manera d’assolir l’excel·lència, és elaborant un sistema de gestió de la formació que ens permeti d´aconseguir els objectius de donar el millor servei als usuaris, alhora que tant el CLILAB Diagnòstics –com a institució- i els professionals -com agents proveïdors dels serveis– assoleixin els seus objectius col·lectius i individuals. És voluntat de la nostra empresa ser un laboratori de lideratge clínic col·laborador en el diagnòstic integrat. Per aconseguir aquesta línia estratègica, és necessari que tot el personal del laboratori rebi la formació necessària per donar aquest valor afegit als nostres socis i clients, i poder ser reconeguts com experts en la medicina del laboratori.

La formació, dins del nostre sistema de Gestió de la Qualitat, és un procés estratègic. Aquesta formació impartida pot ser interna (sessions, reunions, seminaris) o externa (cursos, jornades, seminaris o congressos).

El personal de CLILAB Diagnòstics participa en sessions en atenció primària i els nostres hospitals, en temes d’interès pels nostres socis i clients.

CLILAB Diagnòstics té convenis de col·laboració amb escoles de tècnics de laboratori per a la formació de Tècnics Superiors en Laboratori de Diagnòstic Clínic. En els últims temps també s’estan establint convenis amb diferents universitats (UAB, Pompeu Fabra) per col·laborar en la formació d’estudiants dins de l’àmbit de la salut.