La immunitat enfront la COVID-19: què és i com es mesura al laboratori?

Tornar a Notícies
Imatge extreta de News-medical.net (SARS-CoV-2 Neucleocapside (N) protein is heavily glycosylated)

La pandèmia de la COVID-19 causada pel virus del SARS-CoV2, ens ha posat sobre la taula com funciona el sistema immunitari i quins tipus d’immunitat existeixen. La immunitat es defineix com la resposta del sistema immunitari davant una infecció i parlem d’immunitat cel·lular i d’immunitat humoral. El bon funcionament d’ambdues és necessari per generar una bona resposta protectora enfront a la infecció. Tant la immunitat cel·lular com la humoral es generen si adquirim la infecció de manera natural, o si ens vacunem.

La immunitat cel·lular és aquella que generen les cèl·lules del sistema immunitari que s’anomenen limfòcits T. Aquest tipus d’immunitat és difícil de mesurar al laboratori, per falta de proves estandarditzades.

La immunitat humoral és aquella que generen les cèl·lules del sistema immunitari que s’anomenen limfòcits B a través de la producció d’anticossos específics de l’agent causant de la infecció. L’existència de proves de laboratori estandarditzades ens permet mesurar aquests anticossos específics per cada tipus d’infecció.

En el context de la infecció natural del SARS-CoV2, els anticossos que es generen són diversos ja que reconeixen les proteïnes de l’embolcall (proteïna M, E i S) i de la nucleocàpside (proteïna N). En canvi, en el context de pacients vacunats i que no han adquirit la infecció de manera natural, els anticossos que es generen reconeixen únicament la proteïna S de l’embolcall, ja que és el principal component de les vacunes actuals.

Actualment, al laboratori disposem de proves per detectar els anticossos específics de la proteïna S i els anticossos específics de la proteïna N. La determinació d’un anticòs o un altre ens dóna informació de si el pacient ha generat immunitat post-infecció i/o post-vacunació, o no ha generat immunitat.

La interpretació dels resultats d’aquestes proves és complex i per això es recomana contactar amb el laboratori per orientar la sol·licitud de cadascuna d’aquestes proves per cada cas (veure taula informació relacionada).

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL