Implementació de la prova ràpida de detecció d’antigen per a SARS-COV-2 al CLILAB Diagnòstics

Tornar a Notícies
Prova de detecció d'antígen de SARS-COV-2 Panbio, Abbott

Els diferents Laboratoris del CLILAB Diagnòstics han començat a treballar amb les proves ràpides d’antigen de SARS-COV-2 (Panbio, Abbott) per tal d’optimitzar el diagnòstic de COVID-19.

Els antígens de SARS-COV-2 Panbio Abbott presenten una sensibilitat teòrica del 93% en comparació amb l’assaig de biologia molecular de referència. Degut al seu millor rendiment quan la càrrega i la replicació vírica són més grans, les proves de detecció d’antigen es prioritzen als pacients o treballadors sanitaris que es trobin dins dels primers 5 dies de símptomes compatibles amb COVID-19.

La seva facilitat d’ús i la rapidesa a l’hora d’obtenir resultats representa un avantatge important a l’algoritme diagnòstic de la COVID-19, essent una tècnica complementària a la RT-PCR.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL