RENOVACIÓ TECNOLÒGICA I CANVI D’ETIQUETATGE DE MOSTRES

Tornar a Notícies
Analitzador d’immunoassaig i de bioquímica

Una millora en la nostra capacitat analítica, amb menys temps de resposta i major productivitat.

Amb la resolució de l’expedient concursal CLILAB2020-01, hem renovat molts aparells per equipaments més moderns i amb tecnologia d’última generació. En l’àrea de Bioquímica Clínica hem introduït analitzadors d’immunoassaig i de bioquímica més flexibles i connectats en petites cadenes d’automatització amb tecnologia magnètica bidireccional de transport de mostres. Això ens ha permès reduir el temps de resposta i millorar en molts aspectes, tant en la fase pre-analítica, com en la fase analítica. També hem introduït una cadena d’automatització a l’àrea d’Hematologia de Vilafranca del Penedès i estem renovant els aparells de l’àrea de Coagulació que ens permetran incorporar nous paràmetres de mesura.

Aquesta renovació tecnològica és un dels motius pels quals hem hagut de modificar l’etiquetatge de les mostres. Les peticions de laboratori han passat a tenir 9 dígits (fet que ens ha permès tenir rangs de numeració disponibles) i les etiquetes identifiquen el tipus de mostra (fet que ens permet treballar diferents tipus de mostra dins d’un mateix sistema automatitzat).

Aquest canvi tant complexe, en què intervenen moltes parts (des dels punts d’extracció fins a l’anàlisi al laboratori) ha sigut possible gràcies a una bona preparació prèvia, comunicació i treball en equip dels diferents actors implicats (personal de laboratori, informàtica, infermeria, equips directius i de coordinació dels diferents centres...). Estem convençuts que aquesta millora ens aportarà moltes avantatges per seguir creixent.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL