Sessions formatives a l'Atenció Primària

Tornar a Notícies
Imatge dissenyada per macrovector_official / Freepik

En el context d'estrènyer relacions amb un dels nostres socis preferents, l'ICS, i per complir uns dels nostres objectius que és ser més accessibles i oferir estratègies de col·laboració amb els professionals sanitaris, a partir del 2022 s'han pogut reactivar les sessions formatives dirigides als Professionals d'Atenció Primària. Aquestes accions formatives estan dirigides tant a personal mèdic com d'infermeria, i són impartides per especialistes de CLILAB.

Aquestes sessions es fan en format presencial o mitjançant Vídeo-Conferència en funció de les necessitats dels centres.

La finalitat de les sessions és compartir coneixement, transmetre informació de laboratori que pot ser d'interès pel diagnòstic del pacient i donar a conèixer els interlocutors del laboratori que els poden ajudar en la interpretació de l'analítica.

El programa de sessions proposat és el següent:

- Interpretació de l'hemograma

Ponents: Maria Teresa Massaro. Especialista en Hematologia

Míriam Ruiz. Especialista en Anàlisis Clínics

Data: Febrer 2022

- Interpretació de les serologies més freqüents

Ponent: Alba Cebollero. Especialista en Anàlisis Clínics

Data: març 2022

- Diagnòstic de malalties autoimmunes

Ponent: Clara Esteve. Especialista en Immunologia

Data: abril 2022

- Interferències tècniques en la mesura de les hormones

Ponent: Marina Carbonell. Especialista en Anàlisis Clínics

Data: maig 2022

Fins al moment ja s'han dut a terme algunes edicions dels següents títols: "Interpretació de l'Hemograma" i "Interpretació de les Serologies més freqüents".

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL