INCORPORACIO SISTEMA DE TRAÇABILITAT EN ELS SERVEIS D’ANATOMIA PATOLOGICA CLILAB Diagnòstics

Tornar a Notícies
Imatge de l'aparell Cerebro (LEICA) i el casset amb el codi QR.

Durant l'any 2020 el Servei d'Anatomia Patològica del CLILAB ha incorporat un sistema de traçabilitat, (Cerebro de l'empresa LEICA), de tots els passos del procés analític de les mostres rebudes als serveis d'anatomia patològica.

Es tracta d'una eina que permet un seguiment de la mostra des de la recepció, fins que arriba a mans dels patòlegs.

Permet la identificació inequívoca de les mostres mitjançant codis QR. El sistema està connectat al sistema informàtic del laboratori (LIS) i als equips d'Immunohistoquímica, això permet , que es vinculi cada mostra, casset i portaobjectes al cas i al pacient correcte. Es controla en tot moment la cadena de custòdia de la mostra i en quina situació es troba aquesta.

Aquest sistema de seguiment d'alta eficiència, contribueix a garantir que sempre es relacioni el cas del pacient amb les seves mostres, ( cassets i portaobjectes), establint un vincle segur.

És un sistema obert, que ens permet incorporar constantment noves accions, en funció de les futures necessitats.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL