Evolució de SARS-CoV-2 al CLILAB Diagnòstics

Tornar a Notícies
PCR de SARS-CoV-2 realitzades en cadascuna de les onades pandèmiques.

Al CLILAB Diagnòstics ens continuem superant per fer front a les necessitats diagnostiques de la pandèmia en aquesta tercera onada.

Des de l’inici de la pandèmia la quantitat de proves PCR de SARS-CoV-2 realitzades al CLILAB Diagnòstics no ha parat de créixer. Fins al mes de gener s’havien realitzat gairebé 256.000 determinacions. Més de la meitat d’aquestes (56%) es corresponen a PCR realitzades a les àrees d’atenció primària a les que donem servei. Pel que fa a les PCR realitzades de forma hospitalària (44%) la taxa de positivitat es situa al voltant del 10%.

El nombre de PCR realitzades ha estat creixent a tots els mesos i en cadascuna de les onades, arribant a les 119.862 en aquesta tercera onada.

La quantitat de positius ha augmentat en la mateixa mesura que ho ha fet la quantitat de PCR realitzades al llarg dels diferents mesos, obtenint-se de mitjana un percentatge proper al 10% de positivitat (Gràfic 1).

Des del passat 1 de febrer, al CLILAB Diagnòstics, s’ha començat a realitzar el cribratge de la variant britànica VOC 2020/1201 obtenint-se fins al moment 147 mostres positives de les 637 testades.

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL