Política de qualitat

La política de qualitat del CLILAB Diagnòstics està orientada a satisfer les exigències i expectatives dels nostres clients.

La Direcció del CLILAB Diagnòstics s’assegura que les necessitats i expectatives dels clients, estan definides i convertides en requisits amb el fi d’aconseguir la seva confiança i augmentar la seva satisfacció.

La nostra política de qualitat té la MISSIÓ de donar suport en la prevenció, diagnòstic i seguiment de la malaltia amb qualitat, eficiència i afany de millora continua. La VISIÓ de ser referent com a model territorial d'Anàlisis Clíniques i Anatomia Patològica, integrant l'assistència primària i hospitalària. I els seus VALORS són garantir les expectatives dels clients, els requeriments legals i els principis ètics del treball realitzat amb, qualitat, eficiència, professionalitat, flexibilitat, promovent la millora continua i amb un bon clima laboral.


SISTEMA DE QUALITAT
El sistema de Qualitat del CLILAB Diagnòstics està regit pels criteris de la Norma Internacional ISO 9001:2015 i els requisits legals i reglamentaris que li són aplicables als seus productes i serveis (Auditories LOPD).

Descarregar Certificat ISO
Descargar Certificado ISO (Castellano)

Per garantir l'eficàcia del Sistema de Qualitat la Direcció del CLILAB Diagnòstics es compromet a:

  • Aportar els recursos necessaris per adquirir els mitjans adequats i formar el personal en consonància amb les exigències del sistema.

  • Editar i revisar el sistema de qualitat amb la periodicitat necessària, amb l'objecte de corregir les desviacions detectades i/o introduir millores, anticipant-nos a les exigències creixents dels clients i dels mercats.

  • Garantir el compromís de millora contínua de la qualitat és clarament entès i assumit per tots els empleats com a via imprescindible per assegurar la màxima satisfacció dels nostres clients i la competitivitat de l'empresa.