Els nostres objectius

Els Propòsits del CLILAB Diagnòstics

El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf és una entitat pública de caràcter associatiu amb més de vint anys de trajectòria que integra els serveis de laboratori de diferents centres sanitaris per tal d'optimitzar els recursos existenst i garantir una atenció de qualitat i proximitat.

El CLILAB Diagnòstics ha eleborat mitjançan el Pla Estratègic 2022-2025 les principals línies d'actuació de l’organització pels propers anys incorporant els objectius estratègics relacionats amb les fites que l’organització vol assolir.

Aquests objectius estratègics s'han concretat en d'altres d'específics i en línies d'actuació.

Les nostres línies estratègiques són:

  • Garantir la sostenibilitat econòmica.

  • Orientació al client: ser el millor laboratori en accessibilitat, qualitat i eficiència.

  • Orientació als professionals: lideratge clínic per passar a ser un centre de diagnòstic.

  • Ser una organització referent per a la xarxa pública de salut.

  • Impulsar la innovació, la docència i la recerca.

  • Valoritzar i posicionar l'organització.