Organigrama

El funcionament del CLILAB Diagnòstics

El nostre laboratori està format per més de 160 professionals i especialistes en el seu àmbit. Per a nosaltres el treball en equip és imprescindible per poder oferir un servei de qualitat.

L'esquelet de la nostra entitat es basa en quatre figures principals.

En cadascun dels centres hi ha una Coordinacció tècnica, encarregada de gestionar la plantilla i l'organització de cada centre.

Destaca la figura del Responsable d'Àrea, que té com a objectiu facilitar el suport necessari per al funcionament òptim entre els laboratoris del CLILAB Diagnòstics vers els seus clients.

Per tal de poder cobrir totes les àrees de diagnòstic tenim un Cap de Servei, figura que garanteix la bona metodologia i funcionament de cadascuna de les àrees tècniques.

La part assistencial és el motor que fa que la nostra entitat pugui realitzar la seva tasca de forma efectiva i adaptada a les normatives vigents i avanços tecnològics.

Organigrama del CLILAB