Representació social

En aquest subapartat hi podreu trobar el nombre i cost dels alliberats sindicals del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

Actualització Anual

Última revisió