Anatomia patològica

El Servei d’Anatomia Patològica es desenvolupa als Centres Sanitaris del Garraf, de l'Alt Penedès, l'Anoia i Sant Boi del CLILAB Diagnòstics.

Realitzem diagnòstics d'autòpsies, biòpsies, peces quirúrgiques, citologies generals, citologies cervicovaginals i PAAF (punció-aspiració per agulla fina).

Als 4 centres hi ha patòlegs, citotècnics i tècnics d’anatomia patològica per fer autòpsies, preoperatòries, valoració de material de punció, inclusió de les mostres, assistència als comitès de tumors, assessorament clínic, presentació de casos o sessions.

Al Consorci Sanitari Garraf tenim el laboratori central d’anatomia patològica on es fa tot el processament tècnic de les mostres, així com las tincions habituals, tècniques histoquímiques e inmunohistoquímiques necessàries per un correcte diagnòstic. Si s’ha de fer algun estudi molecular o especial derivem la mostra als nostres centres de referencia.