Hematologia i Hemostàsia

El laboratori clínic d'Hematologia i Hemostàsia està dedicat al diagnòstic de malalties hematològiques i trastorns de la coagulació.

Els tubs es processen distribuïts en línies per tipus de mostra, i amb diferenciació entre anàlisis de rutina i proves especials.

HEMATOLOGIA

Per a les anàlisis hematològiques, es fan servir tubs amb EDTA per assegurar la prevenció de la coagulació i la conservació de la mostra de sang. A CLILAB, duem a terme diferents proves, tant manuals com automatitzades, diferenciant dues línies de treball, les anàlisis de rutina i les proves especials:
 • Hemograma complet: proporciona informació sobre glòbuls blancs, glòbuls vermells i plaquetes. Permet detectar i avaluar anèmies, infeccions, pèrdues de sang, trastorns de la medul·la òssia i altres malalties hematològiques. Determina la necessitat de transfusions sanguínies.
 • Morfologia de cèl·lules sanguínies: identifiquem anomalies a les cèl·lules sanguínies, indicatives de trastorns hematològics.
 • Velocitat de Sedimentació Globular (VSG): mesura la velocitat a què els glòbuls vermells sedimenten en el tub de sang.
 • Recompte cel·lular en líquids biològics, com líquid sinovial, líquid pleural i pericàrdic i líquid cefalorraquidi (LCR).

HEMOSTÀSIA

L'hemostàsia regula el sagnat i la coagulació de la sang. L'avaluació de l'hemostàsia és essencial per avaluar el risc d'hemorràgia, els trastorns trombòtics i monitorar tractaments amb anticoagulants. Les proves de coagulació es duen a terme en tubs de citrat de sodi, que evita que la mostra de sang coaguli prematurament.

Les proves de rutina inclouen:
 • Temps de Protrombina (TP): Mesura la velocitat de la coagulació a la via extrínseca.
 • Temps de Tromboplastina Parcial (TTP): Avalua la via intrínseca de coagulació.
 • Concentració de Fibrinogen: una proteïna essencial per a la formació de coàguls.
 • Dímer D: Indica la presència de fibrina degradada i és útil per detectar processos de coagulació activats.
A més, realitzem proves especials menys freqüents de factors de la coagulació, trombofília i Von Willebrand.

IMMUNOHEMATOLOGIA
La immunohematologia s'enfoca a la relació entre el sistema immune i la sang. Els nostres serveis inclouen:
 • Anàlisi de grups sanguinis (ABO i Rh)
 • Test de Coombs directe i indirecte
 • Identificació i titulació d'anticossos irregulars
Aquestes proves són crucials per garantir la compatibilitat a les transfusions sanguínies, garantint la seguretat dels pacients.

HEMATOLOGIA ESPECIAL

Al laboratori central de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès, realitzem proves d'hematologia especials i treballem amb Biologia Molecular per diagnosticar hemoglobinopaties i talassèmies. Això inclou:
 • Anàlisi d'hemoglobina glicosilada (HbA1c) mitjançant cromatografia líquida d'alta eficàcia (HPLC) per al diagnòstic i el seguiment de pacients amb diabetis.
 • Mesurament d'Hemoglobina A2 (HbA2) i Hemoglobina F mitjançant HPLC per a l'estudi de talassèmies.
 • Electroforesi d'hemoglobines per al diagnòstic d'hemoglobinopaties, com ara l'anèmia falciforme.
 • Tinció de fosfatasa alcalina granulocítica per mesurar l'activitat de l'enzim fosfatasa alcalina als granulòcits. És útil en el diagnòstic de trastorns de la medul·la òssia o infeccions.