Bioquímica

Consulta l'abast del laboratori clínic de bioquímica: essencial per a un diagnòstic complet

L'àrea de bioquímica clínica es troba als sis centres hospitalaris de CLILAB Diagnòstics. En aquests centres, duem a terme proves de laboratori tant d'urgència com de rutina per a pacients ingressats a l'hospital.

Les mostres que requereixen anàlisis bioquímiques especials s'envien al laboratori clínic central de L'Hospital Comarcal l'Alt Penedès. A més, el Laboratori Central també atén els centres d'atenció primària.

Les analítiques de consultes externes es fan als hospitals amb més volum de pacients, com l'Hospital d'Igualada, l'Hospital Residència Sant Camil i l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI).

Anàlisi clínica en mostres de sang i orina

A bioquímica, es duen a terme diferents tipus d'anàlisis de sang i orina. Aquestes proves bioquímiques tenen un paper crucial per monitorar malalties, avaluar la resposta al tractament i estudiar el sistema immune.
  • Perfil Hepàtic: avalua la funció hepàtica i és clau en el diagnòstic de malalties hepàtiques com l'hepatitis, la cirrosi o l'esteatosi hepàtica.
  • Perfil Renal: inclou proves com la creatinina sèrica i la urea, que ofereixen informació crucial sobre la capacitat de filtració renal.
  • Perfil Ossi: proves bioquímiques com els nivells de calci, fòsfor i vitamina D són essencials per monitorar malalties òssies.
  • Perfil Lipídic: el mesurament de colesterol LDL, HDL i triglicèrids és vital per avaluar el risc de malalties cardiovasculars.
  • Anàlisi Hormonal i de Fertilitat: aquestes proves mesuren hormones clau en els processos reproductius i metabòlics, ajudant en el diagnòstic de trastorns endocrins i infertilitat.
  • Marcadors Tumorals: detecten substàncies associades a certs tipus de càncer, essent una eina útil en oncologia.
  • Vitamines: l'avaluació de nivells de vitamines com la D i la B12 és important per detectar deficiències nutricionals, anèmies, problemes d'absorció o trastorns metabòlics.
  • Proteïnes Plasmàtiques: exerceixen un paper crucial en el transport de substàncies, la funció immunològica i el manteniment de l'equilibri àcid-base, fet que les converteix en indicadors clau d'inflamació i diverses malalties.
  • Drogues d'Abús: detecten la presència de substàncies psicoactives, i són útils en contextos clínics i legals.
  • Uroanàlisi i Sediment Urinari: proporcionen informació detallada sobre la salut urinària i possibles trastorns en la funció renal.

La recepció de mostres biològiques de sèrum, plasma i orina es fa mitjançant una cadena robòtica que les distribueix en 6 analitzadors. Aquesta cadena es compon de:

- Mòdul d'entrada i sortida
- Mòdul d'obertura i tancament de mostres de sang
- Centrífuga
- Arxiu temporal de mostres refrigerades.
- Sortida de tubs que presenten incidències als analitzadors.