Microbiologia

L'àrea de Microbiologia està repartida físicament en quatre laboratoris diferents.

Tres laboratoris es troben als centres hospitalaris de Sant Pere de Ribes, Igualada i Moisès Broggi; en aquests es realitza la Bacteriologia del pacient ingressat, incloent els estudis de control de infecció nosocomial. El quart laboratori està situat al Laboratori Central de Vilafranca.

En aquest quart es centralitzen les àrees següents :

ÀREES DE CONEIXEMENT
- Microbiologia d’atenció primària
- Micologia
- Micobacteris: Identificació molecular, i Detecció de Resistències amb metodologia molecular
- Parasitologia
- Mecanismes de Resistència Bacteriana
- Diagnòstic microbiològic de les infeccions de transmissió sexual
- Serologia infecciosa (integrada en la cadena): quimioluminescència, ELISA automatitzat, ELFA, IFI i manual
- Microbiologia molecular