Urgències

L'Àrea d'Urgències es desenvolupa a tos els centres.

Es realitzen les tècniques urgents de cada àrea en excepció d'Anatomia Patològica.