Biologia Molecular

La secció de Biologia Molecular es divideix en dues àrees de coneixement: Microbiologia Molecular i Genètica Molecular. Es realitzen analítiques amb caràcter urgent i de rutina.

MICROBIOLOGIA MOLECULAR
Diagnòstic microbiològic molecular de diferents microorganismes causants d’infecció:
- Diagnòstic molecular de la infecció de transmissió sexual (ITS):
- Estudi del virus de la Hepatitis:
- Estudi del VIH-1: Càrrega Viral

GENÈTICA MOLECULAR
- Microbiologia
- Grip A i B
- Virus respiratori sincitial
- Toxina Clostridium difficile
- Virus herpes simple 1 i 2.
- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae
- Virus herpes simple 1 i 2
- Hepatitis B: Càrrega Viral
- Hepatitis C: Càrrega Viral i Genotipat
- Genotip Factor II
- Genotip Factor V Leiden
- Estudi genètic de la Hemocromatosi (mutacions C282Y, H63D)
- Polimorfisme IL28B
- Genotip HLA-B27
- Estudi genètic dels al·lels de susceptibilitat a la malaltia celíaca (HLA-DQ2.5/DQ2.2/DQ8).