Biologia Molecular

El nostre laboratori clínic s'especialitza en Biologia molecular per oferir proves genètiques que donen suport a diferents àrees mèdiques.

El servei de diagnòstic clínic en biologia molecular se centra en dues branques principals: Diagnòstic de malalties infeccioses i la genètica molecular.

Això ens permet detectar malalties en etapes inicials, factors de risc i oferir tractaments personalitzats per optimitzar l'atenció mèdica.

Diagnòstic de malalties infeccioses
Es treballa amb l'àrea de microbiologia clínica per detectar microorganismes i toxines que causen malalties infeccioses. S'utilitzen tècniques de detecció d'àcids nucleics i ribonucleics mitjançant la Real time PCR (Rt-PCR).
  • Virus de la influença A i B (Grip A i B)
  • Virus respiratori sincicial (VRS)
  • Toxina Clostridium difficile
  • Infeccions de transmissió sexual (ITS): detecció de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Virus herpes simple 1 i 2.
  • Estudi de les hepatitis virals i el virus de la immunodeficiència humana (VIH): anàlisi de la càrrega viral del virus de l'hepatitis B, càrrega viral i genotipat del virus de l'hepatitis C i càrrega viral del VIH-1.
Genètica molecular
Treballem amb diferents àrees del laboratori clínic com immunologia, hematologia i hemostàsia i bioquímica clínica per al diagnòstic molecular de diferents malalties en mostres de sang, incloent:
  • Estudi genètic de factors de coagulació: genotip del Factor II i genotip del Factor V Leiden.
  • Estudi genètic de l'hemocromatosi: mutacions C282Y, H63D.
  • Polimorfisme IL28B: indicat per a la presa de decisions clíniques sobre el tractament de pacients amb hepatitis C.
  • Genotip HLA-B27 relacionat amb malalties autoimmunes.
  • Estudi genètic dels al·lels de susceptibilitat a la malaltia celíaca: HLA DQ2.5/DQ2.2/DQ8.