Immunologia

A l'Àrea d'Immunologia es realitzen tècniques d' Al·lèrgia i Hipersensibilitat, Autoimmunitat, Immunoquímica (Serologia, Hormones i Marcadors tumorals), estudi de Components Monoclonals i Cribratge prenatal.

Es disposa d'un elevat grau d’automatització per a totes les tècniques i un sistema informàtic de gestió expert que permeten treballar mitjançant algoritmes diagnòstics, a través dels quals s’eliminen o s’amplien proves en funció dels resultats d’algunes determinacions.

La validació dels resultats es realitza de forma individual per pacient amb l’aportació de comentaris que ajuden al clínic a la interpretació dels resultats. S'atenen consultes clíniques per part de facultatius especialistes en Anàlisis Clíniques.

AL·LÈRGIA
Estudi d'anticossos enfront de més de 35 Al·lèrgens d'extracte total i Components al·lergènics corresponents als isotips IgE.

AUTOIMMUNITAT
Realitzem la determinació de diferents auto-anticossos mitjançant tècniques d’Immunofluorescència indirecta (cribratge), Immunoblot (confirmació/identificació), quimioluminescència (quantificació), Elisa (quantificació), i turbidimetria (quantificació) per l’estudi de Malalties autoimmunes sistèmiques com el Lupus Eritematós Sistèmic i altres Malalties del teixit conjuntiu, Artritis Reumatoide, Síndrome anti-fosfolípid i Malalties autoimmunes òrgan especifiques com les Vasculitis, Celiaquia i d’altres malalties inflamatòries intestinals, Hepatitis i Tiroïditis autoimmunes.

IMMUNOQUÍMICA
Es realitzen les determinacions d’hormones, marcadors tumorals i anticossos/antigen per el diagnòstic serològic. Les determinacions de gran volum disposem de 3 analitzadors de quimioluminescència connectats a una cadena robòtica gestionada per un middelware. I les tècniques de menor volum es determinen en 3 analitzadors no connectats a cadena i en un Hibridador per a la realització dels western blot confirmatoris de les serologies VHC i VIH.

ESTUDI COMPONENT MONOCIONAL
Realitzem la determinació del proteïnograma en sèrum mitjançant Electroforesi Capil·lar, i l’estudi del component monoclonal per Immunofixació en gels d’agarosa. Així com també realitzem de la determinació de crioglobulines.

CRIBATGE PRENATAL
Disposem d’un equip de quimioluminescència per la determinació de la PAPP-A i Beta-HCG lliure i un software per el càlcul de l’Índex de Risc per a la Síndrome de Down i defecte de tub neural que permet al ginecòleg introduir per via telemàtica les dades de l’ecografia poder calcular i conèixer a l’instant l’Índex de Risc per a la Síndrome de Down.