Bioquímica

L’àrea de bioquímica es desenvolupa als sis centres hospitalaris del CLILAB Diagnòstics.

En cada centre es realitza les determinacions convencionals i urgents de bioquímica dels pacients hospitalitzats. Els centres amb més volum de pacients (Igualada, Sant Pere de Ribes i Moisès Broggi) també realitzen les determinacions de les seves analítiques de consultes externes.

Una vegada realitzada la bioquímica convencional a cada centre, les mostres s’envien diàriament al laboratori central de Vilafranca, on es realitzen les proves especials de Bioquímica i d’altres àrees del laboratori. Al central també es realitza les determinacions bioquímiques de tots el centres d’extracció d’atenció primària als que el CLILAB Diagnòstics dóna atenció i servei.

LÍNIA DE SÈRUM I PLASMA (Laboratori central de Vilafranca)
Consta d’una cadena robòtica, (Aptio Automation) que gestiona les mostres pels 6 analitzadors on es realitzen l’anàlisi de la bioquímica de rutina, hormones, marcadors tumorals, vitamines, serologia i al·lèrgies.
Està constituït per diferents mòduls:
- 1 mòdul d’entrada/sortida de mostres
- 1 destapador
- 1 re-tapador
- 1 centrifugadora
- 1 Arxiu temporal refrigerat
- 1 Sortida de tubs amb incidències dels analitzadors